link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 1 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: mevrouw N.J.A.G. Alofs

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
Dementie
presentatie wordt toegevoegd
5.b
Armoede- en minimabeleid
6
Raadsvoorstellen
6.a
Subsidieverlening Vluchtelingenwerk Nederland
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
7.a
Koersdocument Preventie
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Verzoek heroverweging locatiekeuze gezamenlijke basisschool Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
Bij dit agendapunt is verzocht om een delegatie van de ouders mee te laten doen in de discussie, naast het gebruik van spreekrecht.
8.b
Ingekomen mededelingen van wethouder M. Janssen
9
Stand van zaken diverse projecten
9.a
Stand van zaken Samen Zorgenhuis
9.b
Stand van zaken 't Maasveld
9.c
Stand van zaken Minimabeleid
9.d
Stand van zaken gemeenschapsvoorziening Neeritter
9.e
Stand van zaken BMV de Nassaurie
10
Langetermijnkalender en openstaande actiepunten
11
Mededelingen en Rondvraag
12
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.