link naar deze pagina

Raadsinformatiebijeenkomst - 26 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: de heer mr. S.B.J. Backus
Toelichting: Niet openbaar.
Interactieve sessie over mogelijke kaders (zowel over proces als over inhoud) voor door college op te stellen uitgangspuntennotitie herijking accommodatiebeleid (als uitvloeisel van raadsbesluit 3jul18, agendapunt 7).

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.