link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 mei 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:31
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1 19:30
Opening
2 19:31
Vaststellen agenda
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 april 2018
3.A 19:33
Herstemmen over motie 4.2 van Progressief Akkoord Leudal uit raadsvergadering 17 april 2018 bij agendapunt 4 ‘Vaststellen bestemmingsplan Landgoed Leudal 2018’
4 19:34
Aanwijzen locatie centrale huisvesting basisschoolonderwijs voor kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
5 20:19
Verlenen verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning realiseren 4 vakantie-units Reijndersstraat 9 in Baexem
6 20:29
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 en over meerjarenraming 2020-2023 van gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond
7 20:49
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 van gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te Roermond + Kennisnemen van jaarstukken 2017
8 20:50
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegrotingen 2018 / 2019 en over meerjarenraming 2020-2022 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard + Vaststellen zienswijze over jaarstukken 2017
9 20:51
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 + meerjarenraming 2020-2022 van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond
10 20:52
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 van gemeenschappelijke regeling Westrom te Roermond + Kennisnemen van voorlopige jaarrekening 2017
11 21:12
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Schwalm-Nette + Vaststellen zienswijze over conceptjaarverslag 2017
12 21:13
Voteren voorschot voor eventueel project patrijzenimpuls Buggenumse Veld
13 21:18
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
14 21:19
Mededelingen
15 21:20
Afleggen verklaringen door de fracties in verband met de gevoerde coalitieonderhandelingen
16 21:40
Benoemen en beëdigen van de wethouders
17 22:55
Beslissen omtrent toelating raadsleden op eventueel door benoeming van wethouders uit de raad vacant geworden raadszetels en beëdiging van die raadsleden
pdf Raadsvoorstel (91KB)
18 23:15
Afscheid wethouder(s)
19 23:30
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.