link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 3 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: de heer J. Vissers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
Presentatie viering 75 jaar bevrijding
6
Raadsvoorstellen
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Notitie M. Wagemans over Grip op Samenwerking
9
Stand van Zaken organisatieontwikkeling
10
Langetermijnkalender
11
Openstaande actiepunten
12
Mededelingen en Rondvraag
13
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.