link naar deze pagina

raad - 28 januari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: F.R. Streng
Bundel:
pdf Agendabundel (38,6MB)

A
ALGEMEEN
Tijd: 19:30 tot 19:35
A.1
Opening/moment stilte
Tijd: 19:30 tot 19:30
A.2
Loting volgorde stemming
Tijd: 19:30 tot 19:30
A.3
Vaststelling agenda (IVR-16-03876) (IVR-16-03876 )
Tijd: 19:30 tot 19:30
A.4
Ingekomen stukken en mededelingen (IVR-16-03891) (IVR-16-03891 )
Tijd: 19:30 tot 19:35
A.5
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 10 december 2015 (IVR-15-03825) (IVR-15-03825 )
Tijd: 19:35 tot 19:35
B
HAMERSTUKKEN
Tijd: 19:35 tot 19:40
B.1
Raadsvoorstel Reconstructie Oosteinderweg Wognum en Dorpsstraat Nibbixwoud (IVR-15-03693) (IVR-15-03693)
Tijd: 19:35 tot 19:36
Portefeuillehouder: J. Tigges
B.2
Raadsvoorstel Groenbeheerplan 2016-2019 (IVR-15-03629) (IVR-15-03629)
Tijd: 19:36 tot 19:37
Portefeuillehouder: J. Tigges
B.3
Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. gewijzigde situering horecapand (IVR-15-03817) (IVR-15-03817)
Tijd: 19:37 tot 19:38
Portefeuillehouder: J. Tigges
B.4
Raadsvoorstel Aanbesteding accountant 2016 t/m 2018
Tijd: 19:38 tot 19:39
Portefeuillehouder: H. Nederpelt
B.5
Bemensing projectenbureau (IVR-15-03766) (IVR-15-03766)
Tijd: 19:39 tot 19:40
Portefeuillehouder: J. Tigges
C
BESPREEKSTUKKEN
Tijd: 19:40 tot 22:00
C.1
Voorstellen korte termijn accommodatiebeleid (IVR-15-03604) (IVR-15-03604)
Tijd: 19:40 tot 20:20
Portefeuillehouder: J. Fit
C.2
Raadsvoorstel Keuzenotitie Economische Uitvoeringsagenda Medemblik (IVR-15-03809) (IVR-15-03809)
Tijd: 20:20 tot 21:20
Portefeuillehouder: H. Nederpelt
C.3
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Vleetweg 10 te Andijk” (IVR-15-03715) (IVR-15-03715)
Tijd: 21:20 tot 22:00
Portefeuillehouder: J. Tigges
D
ALGEMEEN
Tijd: 22:00 tot 22:30
D.1
Begrotingswijzigingen (IVR-16-03890)
Tijd: 22:00 tot 22:00
D.2
Moties Vreemd aan de orde van de dag
Tijd: 22:00 tot 22:30
D.3
Sluiting
Tijd: 22:30 tot 22:30