link naar deze pagina

Raadsbrede commissie - 18 februari 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: P.A.H. Ligthart
Bundel:
pdf Agendabundel (24,1MB)

00
Verslagen vakcommissies
Tijd: 19:30
pdf 01. Besluitenlijst cie. Samenleving 4 februari 2016 (IVR-16-03941) (164KB)
pdf 02. Besluitenlijst cie. B&M 4 februari 2016 (IVR-16-03942) (147KB)
pdf 02a. Vragen Cie B&M 4 februari 2016 agpnt 05 Stand van zaken toezeggingen 349, 372 en 530 (BR-16-00308) (167KB)
pdf 02b. Beantw. vragen B&M BAMM (BR-16-00306) (51KB)
pdf 02c. Beant. vragen cie. B&M 4 februari verkoop zeilcentrum (BR-16-00309) (173KB)
pdf 02d. Beantw. vragen cie B&M 4 februari verkoop zeilcentrum (BR-16-00316) (175KB)
pdf 03. Verslag cie. Ruimte 4 februari 2016 (IVR-16-03958) (200KB)
pdf 03a. Bijlage 2 Inspraak A. Wiering (IVR-16-03958) (360KB)
pdf 03b. Bijlage 3. Presentatie omgevingswet (IVR-16-03958) (735KB)
pdf 03c. Bijlage 1. Andijk 30km-zone Grootweg-Lidl Definitief (224KB)
pdf 03d. Beantwoording vragen uit de oriƫnterende commissie Ruimte van 4 februari 2016, agendapunt 07; Uitbreiding parkeerterrein LIDL (BR-16-00315) (161KB)
pdf 03e. Beantw. vragen cie. Ruimte verkeer en vervoer (BR-16-00312) (158KB)
pdf 03f. Bijlage cie. Ruimte verkeer en vervoer (BR-16-00312) (76KB)
pdf 03g. Beantwoording vragen cie. Ruimte 4 februari uitbreiden parkeerterrein Lidl (BR-16-00313) (157KB)
pdf 03h. Bijlage 1-Advies werkgroep verkeer uitbreiding Lidl-terrein Andijk (76KB)
pdf 03i. Bijlage 2-Beleidswijzer Veilig Oversteken incl schema (1,4MB)
pdf 03j. Bijlage A-Uitnodiging klankbordgroep d.d. 20 april 2015 (1,9MB)
pdf 03k. Bijlage B-reactie dorpsraad Andijk d.d. 28 april 2015 (46KB)
pdf 03l. Cie_R Lidl Andijk procedure uitbreiding parkeerterrein (74KB)
pdf 03m. 02 Verslag wethouder-dorpsraadAndijk (82KB)
pdf 03n. Beantwoording vragen cie. Ruimte procedure inspraak natuurbeheerplan prov. NH (BR-16-00310) (228KB)
pdf 03o. Bijlage I Beantwoording vragen cie. Ruimte procedure inspraak natuurbeheerplan prov. NH (BR-16-00310) (406KB)
pdf 03p. Bijlage II Beantwoording vragen cie. Ruimte procedure inspraak natuurbeheerplan prov. NH (BR-16-00310) (206KB)
01
Opening (vermelde tijden zijn richttijden)
Tijd: 19:30
02
Vaststelling agenda (IVR-16-03953) (IVR-16-03953 )
Tijd: 19:30
03
Verslag raadsbrede commissie dd 14 januari 2016 (IVR-16-03877) (IVR-16-03877 )
Tijd: 19:30 tot 19:35
04
BESTUUR & MIDDELEN
Tijd: 19:35
04.1
Regionale detailhandelsvisie Westfriesland (IVR-16-03867) (IVR-16-03867)
Tijd: 19:35 tot 20:00
Portefeuillehouder: H. Nederpelt
04.2
Verkoop zeilcentrum (IVR-15-03707) (IVR-15-03707)
Tijd: 20:00 tot 20:15
Portefeuillehouder: J. Fit
05
SAMENLEVING
Tijd: 20:15 tot 20:20
05.1
Overheveling participatiebudget 2017 tot en met 2019 (IVR-16-03865) (IVR-16-03865)
Tijd: 20:20 tot 20:30
Portefeuillehouder: H. Nederpelt
06
RUIMTE
Tijd: 20:30 tot 20:35
06.1
Uitbreiden parkeerterrein Lidl, op het perceel Dijkgraaf Grootweg 32 in Andijk (IVR-15-03846) (IVR-15-03846)
Tijd: 20:35 tot 20:55
Portefeuillehouder: J. Tigges
07
Sluiting
Tijd: 20:55