link naar deze pagina

Presidium - 18 maart 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng
Toelichting: LET OP: het presidium vangt aan om 19.00 i.v.m. de informatiebijeenkomst over het onderwerp Afval om 20.30 uur.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 25 februari 2019 + actielijst
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
Raad 28 februari
Commissies 7 en 14 maart
5
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
13 maart:
1. RES
2. Jeugdhulp

17 april:
1. jaarrekeningen en begrotingen GR-en
2. doordecentralisaties Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en OGGz en Beschermd Wonen
6
Themabijeenkomsten/informatiebijeenkomsten
6.a
Themabijeenkomst EZ-programma 30 september

6.b
Themaraad (op locatie) Kaderstelling actualisering bestemmingsplan “Medemblik binnenstad”
6.c
Aanvraag training -Verbeterd inzicht van bestemmingsplan tot vergunning-
7
Planning activiteiten raad en commissies
8
Integriteit
9.a
Mededelingen uit Werkgeverscommissie (mw. Selders (voorzitter werkgeverscommissie) aanwezig)
9.b
Kandidaat werkgeverscommissie (schriftelijke stemming)
10
LTA; huidige LTA (10a) en ontwikkelingen m.b.t. LTA (10b)
10.a.1
Lange termijn agenda; actualisering op verzoek college
10.a.2
Welke commissie leent zich voor een vergadering op locatie?
10.b
Ontwikkeling LTA 2.0 (er wordt een presentatie gegeven door dhr. Zwaan en/of mw. Blaauw)
11
Rondvraag
12
Sluiting