Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 13 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: H.W. Stuive

1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Routekaart Nijkerk energieneutraal (2019-054)
4 21:10
Woondeal Regio Amersfoort
N.a.v. schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan
5 21:55
Regio Deal Foodvalley (2019-058)
De stukken voor de Regiodeal Foodvalley zijn nog niet beschikbaar. Het voorstel aan de raadscommissie is om het onderwerp niet te behandelen. Behandeling vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 27 juni.
6 22:40
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:45
Sluiting