Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.

De heer Boer (ChristenUnie-SGP) en mevrouw De Wals (PRO21) hebben aangegeven een motie ‘Vuurwerk’ te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 12a.
2
Afscheid T. Doornhof-Molenaar als raadslid
3
Toelaten raadslid (2020-005)
4
Installatie raadslid
5
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
6
Ingekomen stukken en mededelingen (2020-004)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
7
MET DEBAT
7.1
Strategische Agenda Regio Amersfoort (2019-089)
De raadscommissie van 16 januari 2020 heeft geadviseerd dit onderwerp van de agenda af te voeren en een gewijzigd voorstel van het college af te wachten.
pdf 2019-089 rvs+rb Dialooggroep voorstellen Strategische Agenda regio Amersfoort.pdf (394KB)
pdf 2019-089 Bijlage 1 - Brief van Regio Amersfoort aan gemeenteraad Nijkerk - voorstellen dialooggroepen (191129).pdf (286KB)
pdf 2019-089 Bijlage 2 - Arbeidsmarkt 1 - Voorstellen Dialooggroep SA.pdf (1.1MB)
pdf 2019-089 Bijlage 3 - Arbeidsmarkt 2 - Duiding bij de voorstellen Dialooggroep SA.pdf (21KB)
pdf 2019-089 Bijlage 4 - Arbeidsmarkt 3 - Toetsing voorstellen Dialooggroep aan meegegeven kaders.pdf (67KB)
pdf 2019-089 Bijlage 5 - Arbeidsmarkt 4 - Themaboek van de Dialooggroep SA.pdf (3MB)
pdf 2019-089 Bijlage 6 - Wonen 1 - Voorstellen Dialooggroep SA in de vorm van Perspectiefkaarten.pdf (67KB)
pdf 2019-089 Bijlage 7 - Wonen 1 - Voorstellen Dialooggroep SA in de vorm van een Krant.pdf (1.9MB)
pdf 2019-089 Bijlage 8 - Wonen 2 - Duiding bij de voorstellen Dialooggroep SA.pdf (23KB)
pdf 2019-089 Bijlage 9 - Wonen 3 - Toetsing voorstellen Dialooggroep aan meegegeven kaders.pdf (68KB)
pdf 2019-089 Bijlage 10 - Wonen 4 - Themaboek van de Dialooggroep SA.pdf (3.6MB)
pdf 2019-089 Bijlage 11 - Achtergrondinfo SA 1 - Toetsing kaders Energietansitie en duurzaamheid.pdf (54KB)
pdf 2019-089 Bijlage 12 - Achtergrondinfo SA 2 - Duiding voorstellen Energietransitie en duurzaamheid actieplan.pdf (25KB)
pdf 2019-089 Bijlage 13 - Achtergrondinfo SA 3 - Themaboek - Energietransitie Duurzaamheid.pdf (4.8MB)
pdf 2019-089 Bijlage 14 - Achtergrondinfo SA 4 - Energietransitie en duurzaamheid - Actieplan.pdf (3.9MB)
pdf 190221 2019-028 rvs+rb Opdracht Dialooggroepen Strategische Agenda regio Amersfoort 2019-2022 (raadsbesluit 21 februari 2019).pdf (689KB)
8
Beheerplan Wegen 2019-2023 (2019-087)
De raadscommissie van 16 januari 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
9
Vaststelling Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning (2019-090)
10
Herinrichting dorpsplein en aanloopstraten centrum Nijkerkerveen (2019-085)
De raadscommissie van 16 januari 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
11
ZONDER DEBAT
11.1
Vastelling bestemmingsplan en openen grondexploitatie Woningbouw Centrumplan Nijkerkerveen (2019-088)
12
Benoemen lid werkgeverscommissie (2020-007)
12.a
Motie 'Vuurwerk'
De heer Boer (ChristenUnie-SGP) en mevrouw De Wals (PRO21) hebben aangegeven een motie ‘Vuurwerk’ te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten.

13
Ter kennisname: besluitenlijst van 12 december 2019
14
Sluiting