Vergaderkalender

link naar deze pagina

Beeldvorming II - 5 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: N.G. Staal
Toelichting: Informatiebijeenkomst over concept-ambities Woonvisie.

1
Informatiebijeenkomst over concept-ambities Woonvisie
pdf 190905 Presentatie - Inleiding beeldvormende bijeenkomst Wonen.pdf (61KB)
pdf 190905 Presentatie Companen over resultaten woningmarktonderzoek Nijkerk.pdf (7MB)
pdf 190905 Presentatie WSN over Woningnetcijfers 2018.pdf (4.6MB)
pdf 190905 Uitnodiging beeldvorming concept-ambities Woonvisie.pdf (458KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie.pdf (213KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 1- Analysehoofdstuk woonvisie.pdf (2MB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 2 - Achterliggende cijfers woningmarktonderzoek Nijkerk.pdf (6.1MB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 3 - Woningcorporaties en huurdersorganisaties.pdf (81KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 4 - Input experttafel wonen.pdf (57KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 5 - Input Nijkerkse makelaars.pdf (55KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 6 - Enquete inwoners.pdf (52KB)
pdf 190718 Raadsinformatiebrief - Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019.pdf (88KB)
pdf 190718 Raadsinformatiebrief - Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019 (bijlage 1 Verslag werksessie Wonen en Zorg - Ouderen).pdf (868KB)
pdf 190718 Raadsinformatiebrief - Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019 (bijlage 2 Huisvestingsopgave 'Weer thuis wonen').pdf (1.3MB)
pdf 190912 Memo t.b.v. consultatie raad over concept-ambities Woonvisie 2019.pdf (846KB)
pdf 190912 Memo t.b.v. consultatie raad over Woningbouwafspraken regio Foodvalley en Provincie Gelderland.pdf (332KB)