Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 16 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: H.J. Bokkers

1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Vaststelling Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning (2019-090)
4 21:10
Herinrichting dorpsplein en aanloopstraten centrum Nijkerkerveen (2019-085)
5 21:55
Beheerplan Wegen 2019-2023 (2019-087)
6 22:40
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:45
Sluiting