Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 april 2020

Locatie: Online te volgen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2020-022)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4
MET DEBAT
4.1
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ (2020-019)
5
SnelService Vergunningaanvraag en welstand (2019-059)
De raadscommissie van 16 april 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
6
ZONDER DEBAT
6.1
Dialooggroep voorstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort (2019-089)
De raadscommissie van 12 maart 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
pdf 2019-089 rvs+rb Dialooggroep voorstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort (gewijzigde versie 11-2-2020).pdf (389KB)
pdf 2019-089 Conceptbrief aan regio Amersfoort met reactie op voorstellen Strategische Agenda (aangepast na raadscommissie 12 maart 2020).pdf (369KB)
pdf 2019-089 Bijlage 1 - Brief van Regio Amersfoort aan gemeenteraad Nijkerk - voorstellen dialooggroepen (191129).pdf (286KB)
pdf 2019-089 Bijlage 2 CONCEPT Brief aan regio Amersfoort met reactie op voorstellen Strategische Agenda.pdf (369KB)
pdf 2019-089 Bijlage 3 - Arbeidsmarkt 1 - Voorstellen Dialooggroep SA.pdf (1.1MB)
pdf 2019-089 Bijlage 4 - Arbeidsmarkt 2 - Duiding bij de voorstellen Dialooggroep SA.pdf (21KB)
pdf 2019-089 Bijlage 5 - Arbeidsmarkt 3 - Toetsing voorstellen Dialooggroep aan meegegeven kaders.pdf (67KB)
pdf 2019-089 Bijlage 6 - Arbeidsmarkt 4 - Themaboek van de Dialooggroep SA.pdf (3MB)
pdf 2019-089 Bijlage 7 - Wonen 1 - Voorstellen Dialooggroep SA in de vorm van Perspectiefkaarten.pdf (67KB)
pdf 2019-089 Bijlage 8 - Wonen 1 - Voorstellen Dialooggroep SA in de vorm van een Krant.pdf (1.9MB)
pdf 2019-089 Bijlage 9 - Wonen 2 - Duiding bij de voorstellen Dialooggroep SA.pdf (23KB)
pdf 2019-089 Bijlage 10 - Wonen 3 - Toetsing voorstellen Dialooggroep aan meegegeven kaders.pdf (68KB)
pdf 2019-089 Bijlage 11 - Wonen 4 - Themaboek van de Dialooggroep SA.pdf (3.6MB)
pdf 2019-089 Bijlage 12 - Achtergrondinfo SA 1 - Toetsing kaders Energietansitie en duurzaamheid.pdf (54KB)
pdf 2019-089 Bijlage 13 - Achtergrondinfo SA 2 - Duiding voorstellen Energietransitie en duurzaamheid actieplan.pdf (25KB)
pdf 2019-089 Bijlage 14 - Achtergrondinfo SA 3 - Themaboek - Energietransitie Duurzaamheid.pdf (4.8MB)
pdf 2019-089 Bijlage 15 - Achtergrondinfo SA 4 - Energietransitie en duurzaamheid - Actieplan.pdf (3.9MB)
7
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038 (2020-006)
8
Aanbesteding accountantsdiensten vanaf boekjaar 2021 (2020-010)
9
Wijzigen van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 (2020-011)
10
Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk, maart 2020 (2020-012)
De raadscommissie van 12 maart 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
11
Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (2020-018)
De raadscommissie van 12 maart 2020 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
12
In stand houden geheimhouding van een aantal vergaderstukken m.b.t. de ontwikkeling van de Havenkom (2020-029)
13
Rapport rekenkamercommissie Evaluatie woonvisie 2015 (2020-031)
14
Ter kennisname: besluitenlijst van 20 februari 2020
15
Sluiting