Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 13 april 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Richard van Hussel

0
Informatie over vergaderwijze (met bespreekpunten i.p.v. 1e en 2e termijn)
1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
'Wonen bij Jaap' in Spoorkamp 2 (2023-015)
++Wijze van behandeling:++

* Gelegenheid voor insprekers om in te spreken (maximaal 5 minuten per inspreker);
* Commissieleden kunnen een korte 1e indruk van het voorstel geven en de punten die zij willen bespreken (maximaal 1,5 minuut per fractie);
* Bespreking van de genoemde punten;
* Gelegenheid voor insprekers om nog een korte aanvullende reactie te geven;
* Afronden bespreking.
4 21:20
Kaderstelling herontwikkeling hoek Spoorstraat-Molenweg (2023-016)
++Wijze van behandeling:++

* Gelegenheid voor insprekers om in te spreken (maximaal 5 minuten per inspreker);
* Commissieleden kunnen een korte 1e indruk van het voorstel geven en de punten die zij willen bespreken (maximaal 1,5 minuut per fractie);
* Bespreking van de genoemde punten;
* Gelegenheid voor insprekers om nog een korte aanvullende reactie te geven;
* Afronden bespreking.
5 22:05
Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerkerveen, Nieuwe Kerkstraat 18 nabij’ (2023-021)
++Wijze van behandeling:++

* Gelegenheid voor insprekers om in te spreken (maximaal 5 minuten per inspreker);
* Commissieleden kunnen een korte 1e indruk van het voorstel geven en de punten die zij willen bespreken (maximaal 1,5 minuut per fractie);
* Bespreking van de genoemde punten;
* Gelegenheid voor insprekers om nog een korte aanvullende reactie te geven;
* Afronden bespreking.
6 22:50
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:55
Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.
8 23:00
Sluiting