Vergaderkalender

link naar deze pagina

Beeldvorming I - 19 september 2019

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.C.J. de Bruin
Toelichting: Informatiebijeenkomst over de integratie van statushouders in relatie tot de veranderopgave inburgering.