Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie II - 14 februari 2019

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. van Hussel

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl.
3
Kaderbrief Regio Foodvalley (2019-023)
4
Startnotitie Strategische agenda Regio FoodValley (2019-024)
5
Strategische agenda Regio Amersfoort (2019-028)

6
Kaderbrief VGGM (2019-026)
7
Kaderbrief Regio De Vallei (2019-022)
8
Kaderbrief Omgevingsdienst De Vallei (2019-025)
9
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
10
Sluiting