Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: G.D. Renkema
Toelichting: Begrotingsraad

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
MET DEBAT
2.1
Programmabegroting 2020-2023 (2019-074)
3
Sluiting