Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 12 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: A.M. Boer

1 19:30
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 19:35
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 19:40
Wonen (a. concept-ambities Woonvisie / b. woningbouwafspraken Regio Foodvalley en provincie Gelderland)
pdf 190912 Memo t.b.v. consultatie raad over concept-ambities Woonvisie 2019.pdf (846KB)
pdf 190912 Memo t.b.v. consultatie raad over Woningbouwafspraken regio Foodvalley en Provincie Gelderland.pdf (332KB)
pdf 190718 Raadsinformatiebrief - Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019.pdf (88KB)
pdf 190718 Raadsinformatiebrief - Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019 (bijlage 1 Verslag werksessie Wonen en Zorg - Ouderen).pdf (868KB)
pdf 190718 Raadsinformatiebrief - Nazending factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019 (bijlage 2 Huisvestingsopgave 'Weer thuis wonen').pdf (1.3MB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie.pdf (213KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 1- Analysehoofdstuk woonvisie.pdf (2MB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 2 - Achterliggende cijfers woningmaktonderzoek Nijkerk.pdf (6.1MB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 3 - Woningcorporaties en huurdersorganisaties.pdf (81KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 4 - Input experttafel wonen.pdf (57KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 5 - Input Nijkerkse makelaars.pdf (55KB)
pdf 190521 Raadsinformatiebrief inzake resultaten woningbehoefteonderzoek en-evaluatie t.b.v. woonvisie - Bijlage 6 - Enquete inwoners.pdf (52KB)
pdf 171116 Raadsinformatiebrief inzake Woningbouwprogrammering 2017-2027 in de regio FoodValley.pdf (3.4MB)
4 20:50
Vaststellen Huisvestingsverordening (2018-049)
5 21:30
Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley (2019-062)
6 22:40
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:45
Sluiting