Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie II - 17 november 2022

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: Bert Veldhuizen
Algemene documenten:

1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden 2021-2025 (2022-068)
Om de linkjes in de Regiovisie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden 2021-2025 te kunnen aanklikken, kunt u dit bestand gebruiken: https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-12/DEF\_Regiovisie\_Publieke\_Gezondheid\_GM\_2021-2025.pdf
4 20:50
Verordening Jeugdhulp Nijkerk 2023 (2022-075)
5 21:30
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
6 21:35
Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.
7 21:40
Sluiting