Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering (besloten) - 10 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A. Klompenhouwer
Toelichting: Besloten raadsvergadering over de aanbeveling herbenoeming burgemeester.

Op 1 april 2019 loopt de 2e ambtstermijn van Gerard Renkema als burgemeester van Nijkerk af. De burgemeester heeft aangegeven dat hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Een burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd, maar de gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. Een commissie (met raadsleden) bereidt deze aanbeveling van de gemeenteraad over een herbenoeming voor.

Op 10 december is eerst deze besloten raadsvergadering waarin het advies van de commissie wordt besproken en waarin wordt gestemd over het voorstel.

Aansluitend is er een openbare raadsvergadering waarin het besluit over de aanbeveling voor herbenoeming bekend wordt gemaakt. De aanbeveling wordt vervolgens via de Commissaris van de Koning aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.