Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 10 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Harry Bokkers
Algemene documenten:

1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk (2022-062)
In de raadscommissie van 6 oktober was er gelegenheid voor inwoners en andere belanghebbenden om in te spreken bij dit onderwerp. Vanavond bespreking door de raadscommissie. Geen mogelijkheid meer om in te spreken.
pdf 2022-062 GEWIJZIGD rvs+rb Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk (wijzigingen zijn geel gearceerd).pdf (399KB)
pdf 2022-062 rvs+rb Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (398KB)
pdf 2022-062 Bijlage 1 - Nota beantwoording inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie (GEANONIMISEERD).pdf (1.4MB)
pdf 2022-062 Bijlage 1a. - Addendum d.d. 30 september 2022 bij Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie.pdf.pdf (18KB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 - Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (voorgestelde wijzigingen t.o.v. de ontwerpvisie zijn geel gearceerd).pdf (17.2MB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 - Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (zonder gele arceringen).pdf (17.2MB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 (OUD) - Ontwerpomgevingsvisie Gemeente Nijkerk (ontwerp, maart 2022; na raadsbesluit verwerking van wijzigingen).pdf (9.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 3 - Ontwerp Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (4.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 4 - Milieueffectrapport Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk..pdf (9.8MB)
pdf 2022-062 Bijlage 5 - Advies Commissie voor de milieueffectrapportage.pdf (534KB)
pdf 2022-062 Bijlage 6 - Aanvulling Milieueffectrapport Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk.pdf (11.5MB)
pdf 2022-062 Bijlage 7 - Kaarten Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk.pdf (97MB)
pdf 2022-062 Bijlage 8 - Eerste ronde enquête 2019.pdf (2.7MB)
pdf 2022-062 Bijlage 9 - Resultaten 1e ronde expertmeetings.pdf (5.4MB)
pdf 2022-062 Bijlage 10 - Tweede ronde enquête februari 2021.pdf (260KB)
pdf 2022-062 Bijlage 11 - Resultaten 2e ronde expertmeetings.pdf (3.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 12 - Koersdocument Omgevingsvisie 2040 (aangepast n.a.v. geamendeerd besluit 210527).pdf (6.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 13 - Knelpunten gemotoriseerd verkeer.pdf (2.8MB)
pdf 2022-062 Bijlage 14 - Samenvatting Mobiliteitsvisie Nijkerk 2021-2040 (concept 10 december 2021).pdf (2.1MB)
pdf 221006 Inspreektekst van LTO Noord in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (325KB)
pdf 221006 Bijlage bij inspreektekst van LTO Noord in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (336KB)
pdf 221006 Inspreektekst van de heer Bolks in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (651KB)
pdf 221006 Inspreektekst van St. Natuur en Milieuzorg NW-Veluwe in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (275KB)
pdf 221006 Bijlage bij inspreektekst van St. Natuur en Milieuzorg NW-Veluwe in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (259KB)
pdf 221006 Inspreektekst van St. Slichtenhorst in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (2.9MB)
pdf 221006 Inspreektekst van werkgroep OLMO in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (1.2MB)
pdf 221006 Inspreektekst van de heer Schippers in raadscommissie 6 oktober 2022 (bij voorstel Omgevingsvisie 1.0 en Mobiliteitsvisie Nijkerk).pdf (15KB)
3 22:00
Sluiting