Vergaderkalender

link naar deze pagina

Beeldvorming I - 5 maart 2020

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N.G. Staal
Toelichting: - 20.00-21.00 uur: Denkrichtingen Omgevingsvisie;
- 21.15-22.00 uur: Rapport rekenkamercommissie 'Woonbeleid gemeente Nijkerk';
- 22.00-23.00 uur: Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+.

1
Denkrichtingen Omgevingsvisie
2
Rapport Rekenkamercommissie 'Evaluatie Woonvisie 2015 gemeente Nijkerk'
3
Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+