Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 14 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:10
Voorzitter: H.W. Stuive

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl.
3
Kaderstelling ontwikkeling inbreiding Doornsteeg, Nijkerk (2019-017)
4
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
5
Sluiting