Vergaderkalender

link naar deze pagina

Beeldvorming I - 17 november 2022

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 21:45
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: Bert Veldhuizen
Toelichting: Informatiebijeenkomst over de Mobiliteitsvisie.

++Toelichting:++
In de raadscommissie van donderdag 10 november is gesproken over de Mobiliteitsvisie. De commissieleden gaven aan dat een goede onderbouwing bij het voorstel ontbreekt. In reactie hierop heeft wethouder René Windhouwer toegezegd om voor de raadsvergadering van 24 november op een aanvullende avond meer van de achterliggende onderzoeken te laten zien, zodat de raad een goede afweging kan maken.

Tijdens deze bijeenkomst zal die informatie worden gegeven.

Aanvang van de beeldvorming is aansluitend aan raadscommissie I en II (dit kan dus eerder of later dan 21.45 uur zijn).
Algemene documenten:

1
Mobiliteitsvisie Nijkerk
pdf 2022-062 GEWIJZIGD rvs+rb Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk (wijzigingen zijn geel gearceerd).pdf (399KB)
pdf 2022-062 rvs+rb Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (398KB)
pdf 2022-062 Bijlage 1 - Nota beantwoording inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie (GEANONIMISEERD).pdf (1.4MB)
pdf 2022-062 Bijlage 1a. - Addendum d.d. 30 september 2022 bij Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie.pdf.pdf (18KB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 - Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (voorgestelde wijzigingen t.o.v. de ontwerpvisie zijn geel gearceerd).pdf (17.2MB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 - Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 (zonder gele arceringen).pdf (17.2MB)
pdf 2022-062 Bijlage 2 (OUD) - Ontwerpomgevingsvisie Gemeente Nijkerk (ontwerp, maart 2022; na raadsbesluit verwerking van wijzigingen).pdf (9.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 3 - Ontwerp Mobiliteitsvisie Nijkerk.pdf (4.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 4 - Milieueffectrapport Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk..pdf (9.8MB)
pdf 2022-062 Bijlage 5 - Advies Commissie voor de milieueffectrapportage.pdf (534KB)
pdf 2022-062 Bijlage 6 - Aanvulling Milieueffectrapport Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk.pdf (11.5MB)
pdf 2022-062 Bijlage 7 - Kaarten Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk.pdf (97MB)
pdf 2022-062 Bijlage 8 - Eerste ronde enquête 2019.pdf (2.7MB)
pdf 2022-062 Bijlage 9 - Resultaten 1e ronde expertmeetings.pdf (5.4MB)
pdf 2022-062 Bijlage 10 - Tweede ronde enquête februari 2021.pdf (260KB)
pdf 2022-062 Bijlage 11 - Resultaten 2e ronde expertmeetings.pdf (3.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 12 - Koersdocument Omgevingsvisie 2040 (aangepast n.a.v. geamendeerd besluit 210527).pdf (6.6MB)
pdf 2022-062 Bijlage 13 - Knelpunten gemotoriseerd verkeer.pdf (2.8MB)
pdf 2022-062 Bijlage 14 - Samenvatting Mobiliteitsvisie Nijkerk 2021-2040 (concept 10 december 2021).pdf (2.1MB)