Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 12 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.M. Boer

1 19:30
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 19:35
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 19:40
Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (2020-018)
4 20:20
Governance Regio Foodvalley
Oplegnotitie voor wijze van behandeling in raadscommissie volgt z.s.m.
5 21:20
Dialooggroep voorstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort (2019-089)
pdf 2019-089 rvs+rb Dialooggroep voorstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort (gewijzigde versie 11-2-2020).pdf (389KB)
pdf 2019-089 Bijlage 1 - Brief van Regio Amersfoort aan gemeenteraad Nijkerk - voorstellen dialooggroepen (191129).pdf (286KB)
pdf 2019-089 Bijlage 2 CONCEPT Brief aan regio Amersfoort met reactie op voorstellen Strategische Agenda.pdf (369KB)
pdf 2019-089 Bijlage 3 - Arbeidsmarkt 1 - Voorstellen Dialooggroep SA.pdf (1.1MB)
pdf 2019-089 Bijlage 4 - Arbeidsmarkt 2 - Duiding bij de voorstellen Dialooggroep SA.pdf (21KB)
pdf 2019-089 Bijlage 5 - Arbeidsmarkt 3 - Toetsing voorstellen Dialooggroep aan meegegeven kaders.pdf (67KB)
pdf 2019-089 Bijlage 6 - Arbeidsmarkt 4 - Themaboek van de Dialooggroep SA.pdf (3MB)
pdf 2019-089 Bijlage 7 - Wonen 1 - Voorstellen Dialooggroep SA in de vorm van Perspectiefkaarten.pdf (67KB)
pdf 2019-089 Bijlage 8 - Wonen 1 - Voorstellen Dialooggroep SA in de vorm van een Krant.pdf (1.9MB)
pdf 2019-089 Bijlage 9 - Wonen 2 - Duiding bij de voorstellen Dialooggroep SA.pdf (23KB)
pdf 2019-089 Bijlage 10 - Wonen 3 - Toetsing voorstellen Dialooggroep aan meegegeven kaders.pdf (68KB)
pdf 2019-089 Bijlage 11 - Wonen 4 - Themaboek van de Dialooggroep SA.pdf (3.6MB)
pdf 2019-089 Bijlage 12 - Achtergrondinfo SA 1 - Toetsing kaders Energietansitie en duurzaamheid.pdf (54KB)
pdf 2019-089 Bijlage 13 - Achtergrondinfo SA 2 - Duiding voorstellen Energietransitie en duurzaamheid actieplan.pdf (25KB)
pdf 2019-089 Bijlage 14 - Achtergrondinfo SA 3 - Themaboek - Energietransitie Duurzaamheid.pdf (4.8MB)
pdf 2019-089 Bijlage 15 - Achtergrondinfo SA 4 - Energietransitie en duurzaamheid - Actieplan.pdf (3.9MB)
6 22:00
Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk, maart 2020 (2020-012)
7 22:40
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
8 22:50
Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.
9 23:00
Sluiting