Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voormalige Gemeenteraad gemeente Lith - 4 november 2010

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Opening en trekking stemcijfer
2
Vaststelling agenda en mededelingen
3
Vaststelling verslag raadsvergadering 14 oktober 2010 (raadsvoorstel 10/47)
4
Ingekomen stukken
5
Infomap en leesmap
6
Mededelingen: externe betrekkingen en College
7
Vaststelling bestemmingsplan "Liesdaal 2e en 3e fase Maren Kessel" (raadsvoorstel 10/48)
8
Voorstel tot vaststelling van de huisvestingsverordening kamerbewoning Lith (raadsvoorstel 10/49)
9
Schriftelijke vragen
10
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
11
Sluiting