Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Podiumbijeenkomst - 27 mei 2020

Locatie: Digitaal (webinar)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:45
Voorzitter:
Toelichting: De bijeenkomst is via de website van de gemeente te volgen. Vragen kunnen via mail of WhatsApp gesteld worden.
Algemene documenten:

Opening om 19.00 uur
1
Dorpshuis ’t Slotje Herpen
Digitaal

Presentatie: Desirée Meulenbroek

Scenario’s ’t Slotje

Vanuit de Voorzieningenkaart was voor het dorpshuis ’t Slotje in Herpen een Multifunctionele Accommodatie (MFA) voorzien. Een gebouw waarin onderwijs, ontmoeten en sport samen komen in de buurt van Herpina. Een school in de buurt van Herpina bleek om veiligheidsredenen niet mogelijk. Daarom is gekozen om de school en gymzaal te herbouwen op de huidige locatie van ’t Schrijverke. Toen deze keuze was gemaakt, zijn voor het dorpshuis ’t Slotje scenario’s ontwikkeld met Herpenaren en de architect Maurtis Cobben voor (ver)nieuwbouw.
Op de podiumbijeenkomst zullen we ingaan op het proces, dat is doorlopen om te komen tot de scenario’s. Daarbij gaan we ook in op  de voorkeursscenario’s van gebruikers, beheerstichting en dorpsraad. We lichten toe wat we de verschillende scenario’s inhouden; wat gaan we verbouwen en welke duurzaamheidsingrepen doen we.
Hierna gaan we in op de kosten. Daarbij kijken we naar het de totale investeringsraming, die we opknippen in kosten voor de Meerjarige Investeringsplanning (MIP), de voorziening voor het meerjarig onderhoudsplan (MOP) en de eenmalige kosten.
We eindigen met een analyse vanuit de totale kosten van het eigenaarschap van het pand (TCO). Vanuit het Total Cost of Ownership zijn sommige scenario’s gunstiger dan anderen. Bij deze analyse kijken we integraal naar ontwikkelingen, zoals demografie, beleid en stedenbouw. Na de podiumbijeenkomst zal een notitie over ’t Slotje aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
2
Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed
Digitaal

Presentatie: Desirée Meulenbroek

In Oss zijn we volop bezig met verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed vanuit (ver)nieuwbouw. De afgelopen jaren zijn al een aantal panden gasloos en duurzaam opgeleverd. Denk aan de MFA in Oijen, de MFA Lith en de gemeentewerf. Deze (ver)nieuwbouwprojecten zijn uitgevoerd, vooruitlopend op het vaststellen van de Osse duurzaamheidsambitie. We hebben in Oss nog geen strategische keuzes gemaakt en die keuzes zijn nodig, wil de afdeling Vastgoed een plan van aanpak of lokale routekaart kunnen opstellen.
Om te komen tot de strategische keuzes wil het college een opiniërende notitie aanbieden aan de raad. Voorafgaand hieraan wordt een podiumbijeenkomst georganiseerd om raadsleden te informeren en de gelegenheid te bieden hun vragen te stellen. De strategische keuzes hebben betrekking op het ambitieniveau, het tempo waarin de ambitie moet worden gehaald, de kosten en besparingen en welke panden we aanpakken.