Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 27 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Reguliere raadsvergadering aansluitend aan het politiek debat, maar niet eerder dan 20.30 uur.

Digitaal via MS Teams

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/liveuitzending )

De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss in de gaten voor de laatste wijzigingen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
Agenda gerelateerde brieven kunnen betrokken worden bij het betreffende agendapunt.
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffie stellen
7.V
Stukken ter afdoening in handen van de Commissie Bezwaarschriften / Gemeentelijke Ombudscommissie stellen
8
A Voorbereidingskrediet Zwembad van de Toekomst
9
A Investeringskrediet nieuwbouw KC Oss Noord-West (Korenaer/JFK)
In het niet-openbare raadsvoorstel staan begrote bedragen die niet zichtbaar zijn in het
openbare raadsvoorstel omdat het aanbestedingsgevoelige informatie is.
10
A Investeringskrediet nieuwbouw KC Nicolaas
In het niet-openbare raadsvoorstel staan begrote bedragen die niet zichtbaar zijn in het
openbare raadsvoorstel omdat het aanbestedingsgevoelige informatie is.
10
Agenda gerelateerde ingekomen brief commissievergadering
11
A Kadernota Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
12
A Erfgoedvisie gemeente Oss 2021
12
Agenda gerelateerde ingekomen brief na commissievergadering
12
Agenda gerelateerde ingekomen brieven commissievergadering
13
A Openbaarmaking uitslag prijsvraag ontwikkeling Raadhuislaan Noord (voormalig Belastingkantoor)
14
A Vestiging voorlopig voorkeursrecht Stedelijke ontwikkeling Oss-West
15
A Visie Transformatie Bedrijventerrein Euterpelaan
16
B Vaststelling bestemmingsplan 'Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
pdf Besluit raad over Vaststelling bestemmingsplan 'Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’.pdf (64KB)
pdf Advies commissie over Vaststelling bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ .DOCX (22KB)
pdf Raadsvoorstel vaststelling bp Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West .docx (1.8MB)
pdf Concept-Raadsbesluit bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West.docx (23KB)
overig Bijlage 1 Facetplan geluid (Oss) - toelichting met bijlagen.PDF (67.6MB)
pdf Bijlage 2 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Regels met bijlagen.pdf (1.2MB)
pdf Bijlage 3 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Verbeelding met ondergrond.pdf (1.5MB)
pdf Bijlage 4 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Verbeelding zonder ondergrond.pdf (131KB)
pdf Bijlage 5 Facetplan geluid (Oss) vastgesteld Lijst van wijzigingen bestemmingsplan facetplan.pdf (1004KB)
overig Bijlage 6a Nota zienswijzen bestemmingsplannen Heesch West excl bijlagen .PDF (5.4MB)
pdf Bijlage 6b Bijlagen behorende bij Nota zienswijzen bestemmingsplan Heesch West en Facetplan geluidszone Heesch West.pdf (4.1MB)
pdf (Ter info) Bijlage 7 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Toelichting met kaft.pdf (30.6MB)
pdf (Ter info) Bijlage 8 1 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Regels met kaft.pdf (2.2MB)
pdf (Ter info) Bijlage 8 2 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Bijlagen regels met kaft.pdf (7.5MB)
pdf (Ter info) Bijlage 9 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Verbeelding met ondergrond.pdf (2MB)
pdf (Ter info) Bijlage 10 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Verbeelding zonder ondergrond.pdf (363KB)
pdf (Ter info) Bijlage 11 Heesch West (gemeente s-Hertogenbosch) vastgesteld Circulair Kwaliteitsplan.pdf (2.7MB)
pdf Besluit college over Vaststelling bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ .pdf (52KB)
16
Agenda gerelateerd memo van wethouder Den Brok commissievergadering
Het memo van wethouder den Brok geeft aan dat er een verkeerde figuur is gebruikt in de stukken die ter informatie zijn toegevoegd en geeft het juiste figuur.
De stukken waar dit verkeerde figuur in is gebruikt zijn:
\- \(ter info\) Bijlage 8\.2 Heesch West \(gemeente s\-Hertogenbosch\) vastgesteld bijlagen regels met kaft\. \(pagina 93\)
\- \(Ter info\) Bijlage 11 Heesch West \(gemeente s\-Hertogenbosch\) vastgesteld circulair Kwaliteitsplan\.\. \(pagina 18\)
16
Heesch West - Technische informatie n.a.v. commissie Ruimte 20 januari 2022
17
B Haalbaarheidsonderzoek Ontmoeten Noord-West
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
17
Beantwoording technische vragen dossier MFA Noordwest
17
Motie Sport en Evenementen Oss Noord-West
18
Voortgangslijst moties
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
19.1-
Informatie die betrokken kan worden bij 19.1 en 19.2
19.1-
Agenda gerelateerde ingekomen brief
19.1-
Inspreekreactie
19.1
Motie Zorg dat de 5 veerverbindingen blijven bestaan
19.2
Motie Breng de Maasveren in gemeentelijke handen
19.3
Motie behoud polikliniek ziekenhuis in Oss
19.4
Motie Oss weer lid van Raad van Toezicht Maasveren
20
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
21
Sluiting