Vergaderkalender

link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 13 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan van Kreij
Toelichting: Iedereen kan de vergaderingen digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/liveuitzending )

De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss in de gaten voor de laatste wijzigingen.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- inspreker over Oss\-West\, voornamelijk over de te verwachten verkeersstromen
3
Vaststelllen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Medelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierende agendapunten
•    2 termijnen

•    maximale spreektijd 1e termijn is 5 minuten per fractie

•    ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie

•    beeldvorming

•    belangrijke punten benoemen

•    géén vragen aan de portefeuillehouder

•    laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn

•    ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder

•    naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn

•    de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.1
Opinienota Oss West
Collegebesluit van 11 januari 2022
6
Raadgevend
•    1 termijn

•    mening geven over voorgenomen collegebesluit

•    ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting