Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Agendacommissie - 26 september 2019

Locatie: Vergaderzaal 2
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:15
Voorzitter: Henriette Renders

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
3.1
Consultatie Voorkeursalternatief Meanderende Maas
3.2
Evaluatie pilot debat en vervolgvoorstel
3.3
Initiatiefvoorstel SP versterking leefbaarheid Piekenhoef
Jan Zoll geeft een toelichting op een voorgestelde behandelroute
3.4
Initiatiefvoorstel CDA MKB leningenfonds
Sidney van den Bergh geeft een toelichting op een voorgestelde behandelroute
3.5
Route Walkwartier
3.6
Verzoek podiumbijeenkomst over klimaatverandering en de energietransitie
3.7
Annuleren podiumbijeenkomst Iemhof
4
Terugblik vergaderingen
5
Verslag vergadering d.d. 22 augustus 2019
6
Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Toelichting: Er dient m.n. te worden gelet op de noodzaak om alle agendapunten te behandelen, het voorstel voor de wijze waarop ze worden behandeld en wie ervoor moet worden uitgenodigd

De vergaderstukken kunt u op iBabs vinden bij de betreffende vergadering

Aan de hand van een groslijst met alle stukken die zijn aangeleverd geeft de agendacommissie zelf actief aan welke onderwerpen men wil bespreken en welke onderwerpen ‘hamerstukken’ zijn. De agendacommissie krijgt ter ondersteuning een checklist aan de hand waarvan men tot een beter oordeel kan komen over de besluitrijpheid van adviesstukken. Deze checklist voeg ik hierbij zodat jullie die alvast kunnen bekijken. Tijdens de volgende Agendacommissie op 18 april 2019 gaan we met de nieuwe manier van agenderen aan de slag.
6.1
Commissie Ruimte
6.2
Commissie Sociaal Bestuurlijk
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
8
Wijzigingen Vergaderdata 2019
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Rondvraag
11
Sluiting