Vergaderkalender

link naar deze pagina

2 Vroegere commissie BOB vanaf 2006 tot en met april 2012 - 16 april 2012

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alfons Prinssen

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen, verslag en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Concept-verslag BOB 5 maart 2012
4.3
Rondvraag
5
Ter advisering
5.1
Wijkplan Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel
5.2
Reclamebelasting
6
Ter opiniëring
6.1
Wijziging vergaderstelsel
6.2
Stand van zaken Sibeliuspark Talentencampus
7
Voortgang en verantwoording
7.1
Lijst ingekomen stukken
7.1.1
Jaarverslag Ombudscommissie 2011
7.1.2
Samenwerking NO-Brabant - inzet middelen 2012-2015
7.1.3
Jaarverslag handhaving en toezicht 2011
7.1.4
Geluidsproblematiek De Hille
7.1.5
Klachten discriminatie
7.1.6
Economische samenwerking in Noordoost Brabant
7.1.7
Stand van zaken Talentencampus
7.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
7.2.a
Sublokale omroepen
7.3
Gemeenschappelijke regelingen
7.4
Voortgangslijst
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting