Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 9 april 2020

Locatie:
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: **Commissie Ruimte**

* 5 Ter advisering
* 7 Ter opiniering

De 1e termijn van de commissievergaderingen is schriftelijk geweest. De 2e termijn van de commissievergaderingen is digitaal. Deze digitale vergadering, wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van de gemeente.

De digitale vergadering van de Adviescommissie Ruimte 2e termijn is op 9 april a.s.,
Algemene documenten:

Raadscommissie Ruimte 9 april 2020
1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Inspreken tijdens deze vergadering is niet mogelijk. Men heeft de mogelijkheid gehad om een schriftelijke inspreekreactie te sturen. Daar is door diverse mensen gebruik van gemaakt. De schriftelijke inspreekreacties vindt u bij de betreffende agendapunten.
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
Zoals afgesproken gaan we geen mededelingen doen of gebruik maken van de rondvraag.
5
Adviesstukken
5.1a
1e terrmijn concept bod RES
5.1a
Concept bod RES
5.1b
Concept bod RES Agenda gerelateerd
Op verzoek van SP en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020
5.1c
agenda gerelateerd ingekomen stukken
5.2a
Visie recreatie en toerisme gemeente Oss 2020 2023
Geen 2e termijn. De adviescommissie adviseert het dossier van de agenda van de raadsvergadering af te halen.
5.3a
1e termijn Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
5.3a
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126) zijn te groot om op iBabs te plaatsen. Beide documenten liggen ter inzage bij de Raadsgriffie. Als de documenten digitaal beschikbaar zijn worden ze op iBabs geplaatst.
**Zie het document " links naar Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126) "**
pdf Voorblad_Advies_commissie_over_Vaststelling_bestemmingsplan_Buitengebied_Oss_-_2020.docx (3.6MB)
overig Besluit hogere waarden Dorpenweg ong (nabij nummer 21) Deursen-Dennenburg.PDF (11MB)
overig Besluit hogere waarden Mergental 1 Herpen.PDF (13.8MB)
overig Bijlage 1 Dorpenweg 2 Macharen.PDF (20.1MB)
overig Bijlage 2 Dorpenweg ong (najij 21) Deursen-Dennenburg.PDF (17.8MB)
overig Bijlage 3 Eindstraat 18 Haren.PDF (14.6MB)
overig Bijlage 4 Elst 12 Geffen.PDF (14.4MB)
overig Bijlage 5 Weisestraat 35 Lithoijen.PDF (5MB)
overig Bijlage 6 Herstraat 5 Megen.PDF (11.9MB)
overig Bijlage 7 Hoogveldsestraat 5 Oijen.PDF (13.1MB)
overig Bijlage 8 Kesselsegraaf 12 Lith.PDF (18.8MB)
overig Bijlage 9 Koningsweg 2 Oss.PDF (14.8MB)
overig Bijlage 10 Langestraat 14 Dieden.PDF (12.3MB)
overig Bijlage 11 Lutterstraat 2 Lithoijen Vlierstraat 17 Oijen.PDF (17.1MB)
overig Bijlage 12 Lutterstraat 4a Oijen.PDF (21.7MB)
overig Bijlage 13 Maasdijk 11 Neerloon.PDF (34MB)
overig Bijlage 14 Mergental 1 Herpen.PDF (20.2MB)
overig Bijlage 15 Ossestraat 13 Macharen.PDF (19.4MB)
overig Bijlage 16 Oude Molenweg 31 Herpen.PDF (14.5MB)
overig Bijlage 17 Oude Molenweg 5 Herpen.PDF (18.6MB)
overig Bijlage 18 Parallelstraat 1 Oijen.PDF (16.6MB)
overig Bijlage 19 Platerstraat 5 Lith.PDF (10.5MB)
overig Bijlage 20 Waatselaarstraat 3 Berghem.PDF (16.7MB)
overig Bijlage 21 rapportage externe veiligheidsonderzoek en verantwoording groepsrisico.PDF (4.7MB)
overig Bijlage 23 plan MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2017 Notitie reikwijdte en detailniveau.PDF (6.8MB)
overig Bijlage 24 plan - MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019 .PDF (42.1MB)
overig Bijlage 25 toetsingsadvies commissie m e r .PDF (1.9MB)
overig Bijlage 26 Zienswijzenverslag .PDF (3.1MB)
pdf Bijlage_22_nota_van_inspraak_en_vooroverleg_voorontwerpbestemmingsplan_Buitengebied_Oss_-_2017_.pdf (2MB)
pdf BW advies bestemmingsplan en besluit hogere waarden Buitengebied Oss - 2020 (2).DOCX (618KB)
pdf Oplegnotitie bestemmingsplan Buitengebied feb 2020 def verzonden.DOCX (62KB)
pdf Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan (1).DOC (1.3MB)
pdf raadsvoorstel (opzet 2).DOCX (457KB)
overig Regels.PDF (21MB)
overig Toelichting.PDF (19.6MB)
overig Verbeelding 01.PDF (3.5MB)
overig Verbeelding 02.PDF (1.6MB)
overig Verbeelding 03.PDF (4.1MB)
overig Verbeelding 04.PDF (12.2MB)
overig Verbeelding 05.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 06.PDF (4MB)
overig Verbeelding 07.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 08.PDF (4.6MB)
overig Verbeelding 09.PDF (4MB)
overig Verbeelding 10.PDF (4.4MB)
overig Verbeelding legendablad.PDF (920KB)
overig Verbeelding profielenblad.PDF (958KB)
overig Besluit college over Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020.PDF (48KB)
pdf Verslag 05 februari 2019 hoorcommissie Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019.DOC (186KB)
pdf Verslag 4 februari Bestemmingsplan Buitengebied Gewijzigd nav reclamanten.DOC (178KB)
pdf Links naar Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126).docx (17KB)
5 .3b
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
5.4
1e termijn Investeringsprogramma stadshart Oss en Vergroenen Stadshart Oss
5.4a
Investeringsprogramma stadshart Oss
Kostenopbouw woning Eikenboomgaard 25 en Taxatie Eikenboomgaard 25 liggen vertrouwelijk ter inzage bij de Raadgriffie
5.4b
Vergroenen Stadshart Oss
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
In de schriftelijke eerste termijn heeft iedereen kunnen reageren op de ingekomen stukken. Deze worden  niet besproken. Zijn er stukken bij die u toch wil agenderen? Geef die dan door aan de Agendacommissie. Die bekijkt dan de mogelijkheid tot agendering op een later moment. Dat geldt ook voor de beantwoording van vragen en toezeggingen.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
6.3
Voortgangslijst
De voortgangslijst wordt vandaag niet besproken.
7
Opinierend
7.1
1e termijn Wijzigen aanpak huishoudelijk afval
7.1
Wijzigen aanpak huishoudelijk afval
7.1
Agenda gerelateerd ingekomen stuk bij agendapunt 7.1 Wijzigen aanpak huishoudelijk afval
7.2
Opinienota energiebesparing
Geen 2e termijn. Het dossier komt op een later moment terug in een opiniecommissie.
8
Sluiting