Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 7 april 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: **Commissie Sociaal Bestuurlijk**

* 5 Ter advisering
* 7 Ter opiniering

De 1e termijn van de commissievergaderingen is schriftelijk geweest. De 2e termijn van de commissievergaderingen is digitaal. Deze digitale vergadering, wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van de gemeente.

De digitale vergadering van de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk is op 7 april a.s.,
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Inspreken tijdens deze vergadering is niet mogelijk. Men heeft de mogelijkheid gehad om een schriftelijke inspreekreactie te sturen. Daar is door diverse mensen gebruik van gemaakt. De schriftelijke inspreekreacties vindt u bij de betreffende agendapunten.
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
Zoals afgesproken gaan we geen mededelingen doen of gebruik maken van de rondvraag.
5
Adviesstukken
5.01
Analyse gebruik en inkoop jeugdhulp
Geen 2e termijn. Het dossier wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 april.
5.02
Verordening en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2020
Geen 2e termijn. Het dossier wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 april.
5.03
1e termijn Verordening Meedoen is Belangrijk 2020
5.03
Verordening Meedoen is Belangrijk 2020
5.04
Vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel
Geen 2e termijn. Het dossier wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 april.
5.05
Brief Rekenkamercommissie Oss over het onderzoek naar informatieveiligheid
Geen 2e termijn. Het dossier wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 april.
5.06
Rapport Rekenkamercommissie (laagdrempelig) ontmoeten in Oss
Geen 2e termijn. De adviescommissie adviseert het dossier van de agenda van de raadsvergadering af te halen.
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
In de schriftelijke eerste termijn heeft iedereen kunnen reageren op de ingekomen stukken. Deze worden  niet besproken. Zijn er stukken bij die u toch wil agenderen? Geef die dan door aan de Agendacommissie. Die bekijkt dan de mogelijkheid tot agendering op een later moment. Dat geldt ook voor de beantwoording van vragen en toezeggingen.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
6.3
Voortgangslijst
De voortgangslijst wordt vandaag niet besproken.
7
Ter opiniering
7.01
Opinienota evenementenbeleid
Geen 2e termijn. Het dossier komt op een later moment terug in een opiniecommissie.
7.02
Visie op Welzijn
Geen 2e termijn. Het dossier komt op een later moment terug in een opiniecommissie.
7.03
Visie professioneel jongerenwerk
Geen 2e termijn. Het dossier komt op een later moment terug in een opiniecommissie.
7.04
1e termijn Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
7.04
Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
7.04
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
8
Sluiting