Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 9 mei 2019

Locatie: Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5.1
A Mandaatbesluit verdagen beslissen op bezwaar aan voorzitter van de raad
5.1
A Reglement van orde voor de raad en raadscommissie van de gemeente Oss
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
A Vaststellen stembureaus
6.1.02
A Verlenging pilot straatcoaches
6.1.03
A raadsinformatiebrief van wethouder van Kessel over ONS welzijn
6.1.04
A Raadsinformatiebrief van wethouder van Geffen en wethouder van Kessel over de ontwikkelagenda jeugd
6.1.05
A Raadsinformatiebrief over het partnership gemeenten en IBN
6.1.06
A Raadsinformatiebrief experiment “Zelf aan het stuur en op maat”
6.1.07
BI Antwoord op technische vragen over de Wet Taaleis
6.1.08
BII antwoord op de artikel 41 vragen over de zaterdagmarkt
Op verzoek SP. De fractie wil weten of er al oplossingen zijn, of de zaterdagmarkt daadwerkelijk gaat stoppen, wat het betekent voor de inwoners en trouwe klanten van de markt en wat het betekent voor de levendigheid in het centrum op zaterdag.

Agendacommissie: ingeschatte benodigde tijd 5 minuten
6.1.09
BII brief over een handleiding basisscan integriteit kandidaat bestuurders
Op verzoek van SP. De fractie wil, in het kader van het gesprek over nieuwe taken van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de handleiding bespreken en als lijn gebruiken voor de commissie geloofsbrieven.

Agendacommissie: ingeschatte benodigde tijd 5 minuten
6.1.10
BII samenwerking overheden, ondernemers en kennisinstellingen binnen AgriFood Capital
Op verzoek van SP. De fractie wil graag reageren op de brief.

Agendacommissie: ingeschatte benodigde tijd 5 minuten
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Wethouder van Kessel geeft invulling aan de motie Versterking Right to Challenge (18-055)
6.2.2
Antwoord op de toezegging Invulling coalitieakkoord (18-133)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting