Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Agendacommissie - 7 mei 2020

Locatie: digitaal via Pexip
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:15
Voorzitter:
Toelichting: Digitale openbare vergadering. Wilt u de vergadering van deze Agendacommissie bijwonen neem dan contact op met de Raadsgriffie.
Algemene documenten:

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
4
Terugblik vergaderingen
5
Verslag vergadering d.d. 19 maart 2020
6
Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Toelichting: Er dient m.n. te worden gelet op de noodzaak om alle agendapunten te behandelen, het voorstel voor de wijze waarop ze worden behandeld en wie ervoor moet worden uitgenodigd

De vergaderstukken kunt u op iBabs vinden bij de betreffende vergadering
6.1
Commissie Ruimte
6.2
Commissie Sociaal Bestuurlijk
6.a
Opiniestukken
Het betreft de opiniestukken van de vorige vergaderronde, waarover een eerste schriftelijk termijn heeft plaatsgevonden. De stukken moeten op een later moment worden geagendeerd.
Een advies van de portefeuillehouder over het agenderen volgt.
6.a1
Evenementen beleid
conclusie van de 1e schriftelijke termijn: geen 2e termijn, dossier komt later terug in een opiniecommissie.
Advies college: Uitstel van bespreking in de commissie tot na de zomer levert geen problemen op.
6.a2
Visie Welzijn
conclusie van de 1e schriftelijke termijn: geen 2e termijn, dossier komt later terug in een opiniecommissie.
Voor het hebben van een goed inhoudelijk opiniƫrend gesprek, ziet de portefeuillehouder fysieke aanwezigheid als zeer wenselijk. Kwaliteit gaat boven snelheid. Voorstel: fysiek gesprek met externe gespreksleider zodra dit weer mogelijk is.
6.a3
Visie Professioneel Jongerenwerk
conclusie van de 1e schriftelijke termijn: geen 2e termijn, dossier komt later terug in een opiniecommissie.
Voor het hebben van een goed inhoudelijk opiniƫrend gesprek, ziet de portefeuillehouder fysieke aanwezigheid als zeer wenselijk. Kwaliteit gaat boven snelheid. Voorstel: fysiek gesprek met externe gespreksleider zodra dit weer mogelijk is.
6.a4
Energiebesparing
conclusie van de 1e schriftelijke termijn: geen 2e termijn, dossier komt later terug in een opiniecommissie.
Portefeuillehouder: Onderwerp kan worden geagendeerd voor de opiniecommissie van 18 juni 2020. Er komt een actualisatie n.a.v. de 1e termijn. Uiterlijk 2 weken van te voren.
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering 4 juni 2020
8
Rekeningcommissie 28 mei 2020
9
Podiumbijeenkomst
10
Wijzigingen Vergaderdata 2020
11
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
12
Rondvraag
13
Sluiting