Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 31 oktober 2019

Locatie:
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Adviescommissie Programmabegroting

Per tijdsblok behandelen we de programma’s integraal (iedere fractie bespreekt in zijn 1e termijn alle programma’s uit het blok, daarna de volgende fractie, etc.)
- meerdere woordvoerders in 1e termijn zijn toegestaan.
- spreektijden 1e termijn per fractie/per programma 3 minuten. (voorbeeld 1e blok programma’s 4, 6 en 9; Totaal 9 minuten spreektijd per fractie 1e termijn)

Raadzaal Gecombineerde commissie Sociaal Bestuurlijk en Ruimte
16.00 - 18.00 uur

4. Dynamisch Stadscentrum
6. Vitaler Economie
9. Veilige omgeving

18.00 - 19.00 uur Maaltijd

19.00 - 20.15 uur
10. Besturen in verandering van tijden
11. Financieel solide
Paragrafen
Najaarsbericht Grondbedrijf
Nota Reserves

20.15 - 20.30 uur korte pauze

20.30 - 22.30 uur
5. zuinig op ons Klimaat
7. Mobiliteit
8. Aantrekkelijk Wonen in Oss


1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
5
Adviesstukken
5.01
Programmabegroting 2020 - 2023
5.02
Nota reserves 2019
5.03
Najaarsbericht Grondbedrijf 2019
6
Agenda gerelateerde ingekomen brieven
Brief nr. 03, eerst voortgangsrapportage 2019 IUP is ook opgenomen in de Programmabegroting, Bijlage 1, pagina 224
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting