Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
Agenda gerelateerde brieven kunnen betrokken worden bij het betreffende agendapunt.
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
8
A Jaarverslag en jaarrekening 2021
9
A Meerjarenprogramma (MPG) 2022-2025
10
A Eerste financiële tussenrapportage 2022
11
A Normenkader rechtmatigheidsverantwoording 2022
12
A Wijziging Centrumregeling Leerplicht Regionale Meld- en Coordinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost
13
A Addendum Veilige Sportvereniging
13
Agenda gerelateerd commissievergadering
14
A Vaststelling bestemmingsplannen Bredeweg 25 Geffen-2022, Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem–2022’ en ‘Hamelspoelweg 4 Herpen – 2022’
Bij de griffie ligt een lijst met NAW gegevens van de indieners van zienswijze ter inzage.
pdf Advies commissie over Vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Bredeweg 25 Geffen -2022’ Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem – 2022’ en ‘Hamels.DOCX (22KB)
pdf Raadsvoorstel.DOCX (585KB)
pdf Concept raadsbesluit.DOCX (24KB)
overig Bijlage 1 A - Regels Bredeweg 25 Geffen.PDF (4.5MB)
overig Bijlage 1 B - Toelichting Bredeweg 25 Geffen.PDF (935KB)
overig Bijlage 1 C - Verbeelding Bredeweg 25 Geffen.PDF (185KB)
overig Bijlage 1 D - Bijlagen bij de toelichting Bredeweg 25 Geffen.PDF (23.6MB)
overig Bijlage 1 E - Nota van zienswijen Bredeweg 25 Geffen.PDF (167KB)
overig Bijlage 2 A - Regels Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (1.5MB)
overig Bijlage 2 B - Toelichting Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (1.3MB)
overig Bijlage 2 C - Verbeelding Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (277KB)
overig Bijlage 2 D - Bijlagen bij de toelichting Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (18.8MB)
overig Bijlage 2 E - Nota van zienswijzen Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.PDF (868KB)
overig Bijlage 3 A - Regels Hamelspoelweg 4 Herpen.PDF (5.8MB)
overig Bijlage 3 B - Toelichting Hamelspoelweg 4 Herpen.PDF (844KB)
overig Bijlage 3 C - Verbeelding Hamelspoelweg 4 Herpen.PDF (175KB)
overig Bijlage 3 D - Bijlagen bij de toelichting Hamelspoelweg 4 Herpen.PDF (9.8MB)
overig Bijlage 3 E - Nota van zienswijzen Hamelspoelweg 4 Herpen.PDF (137KB)
pdf Bijlage 4 (bij collegevoorstel) Besluit hogere waarden Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem.DOC (1.5MB)
overig Bijlage 4 (bij collegevoorstel) Bijlage 1 bij Besluit hogere waarden Burgemeester van Erpstraat 70 in Berghem - akoestisch onderzoek.PDF (1.5MB)
pdf Bijlage 4 (bij collegevoorstel) Bijlage 2 bij Besluit hogere waarden Burgemeester van Erpstraat 70 in Berghem - Nota van zienswijzen.DOCX (27KB)
pdf Bijlage 5 (bij collegevoorstel) Besluit hogere waarden Bredeweg 25 Geffen.DOC (1.4MB)
overig Bijlage 5 (bij collegevoorstel) Bijlage 1 bij Besluit hogere waarden Bredeweg 25 in Geffen - akoestisch onderzoek.PDF (15.4MB)
overig Besluit college over Vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Bredeweg 25 Geffen -2022’ Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem – 2022’ en ‘Hamelspoel.PDF (54KB)
overig Besluit college over Vaststelling van de bestemmingsplannen ‘Bredeweg 25 Geffen -2022’ Burgemeester van Erpstraat 70 Berghem – 202.PDF (53KB)
15
A Herontwikkeling Raadhuislaan Zuid Zuiderstrandtheater
16
A Vaststelling bestemmingsplannen ‘Hoessenboslaan 45 Berghem – 2022’ ‘Aalstvoortsestraat 2c Herpen 2022' Rondestraat 16 Deursen-Denneburg 2022'
pdf Voorblad Advies commissie over Collegebesluit 21 juni 2022 vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpenweg 39 Deursen-Dennenburg - 2022’ e.a..DOCX (3.4MB)
pdf raadsvoorstel juni procedure.DOCX (29KB)
pdf concept raadsbesluit juni procedure.DOCX (24KB)
overig Besluit college over Intrekken besluit d d 31 mei 2022 inzake vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpenweg 39 Deursen-Dennenburg - 2022’ .PDF (51KB)
overig Bijlage 3 Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Hoessenboslaan 45 Berghem - 2022 (2).PDF (251KB)
overig Bijlage 4A Toelichting BP Hoessenboslaan 45 Berghem.PDF (4.2MB)
overig Bijlage 4B Regels met bijlagen BP Hoessenboslaan 45 Berghem.PDF (3.9MB)
overig Bijlage 4C Verbeelding BP Hoessenboslaan 45 Berghem.PDF (174KB)
overig Bijlage 4D Bijlagen bij toelichting BP Hoessenboslaan 45 Berghem.PDF (13.1MB)
overig Bijlage 5A Toelichting BP Aalstvoortsestraat 2C Herpen.PDF (5.1MB)
overig Bijlage 5B Regels met bijlagen BP Aalstvoortsestraat 2c Herpen.PDF (2.4MB)
overig Bijlage 5C Verbeelding BP Aalstvoortsestraat 2C Herpen.PDF (166KB)
overig Bijlage 5D Bijlagen bij toelichting BP Aalstvoortsestraat 2C Herpen.PDF (18.4MB)
overig Bijlage 6A Toelichting BP Rondestraat 16 Deursen-Dennenburg.PDF (4.4MB)
overig Bijlage 6B Regels met bijlage BP Rondestraat 16 Deursen-Dennenburg.PDF (4.6MB)
overig Bijlage 6C Verbeelding Rondestraat 16 Deursen-Dennenburg.PDF (212KB)
overig Bijlage 6D Bijlage Toelichting BP Rondestraat 16 Deursen-Dennenburg.PDF (3MB)
overig Bijlage 7A Toelichting BP Nonnenstraat 10 Megen.PDF (7.5MB)
overig Bijlage 7B Regels met bijlagen BP Nonnenstraat 10 Megen.PDF (4.2MB)
overig Bijlage 7C Verbeelding NP Nonnenstraat 10 Megen.PDF (176KB)
overig Bijlage 7D Bijlagen toelichting BP Nonnenstraat 10 Megen.PDF (17.9MB)
pdf Intrekken besluit d d 31 mei 2022 inzake vaststelling bestemmingsplan Dorpenweg 39 Deursen-Dennenburg - 2022 .DOCX (53KB)
17
B NRD Duurzame Polder
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd.
17
Agenda gerelateerd commissievergadering
18
Voortgangslijst moties
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
19.a
Aangekondigde motie Meer openbare toiletten
20
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
21
Sluiting