Vergaderkalender

link naar deze pagina

Hoorcommissie bestemmingsplannen - 12 januari 2022

Locatie: Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: ontwerpbestemmingsplan ‘Schelversakker 1 Oss - 2022’

· Theo van Mook (voorzitter)
· Margrit van Buel (lid)
· Hilde de Wit (lid).

1
Opening en mededelingen
2
ontwerpbestemmingsplan Schelversakker 1 Oss - 2022
3
Sluiting