link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 15 januari 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: dhr. A.S.F. van Asseldonk
Toelichting: 1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Railterminal
4a. Ontwerp-verklaring van Geen bedenkingen Zonnepark Overbetuwe.
4b. Ontwerp-verklaring van Geen bedenkingen Zonnepark Hemmen

Relevante stukken
1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Railterminal
3.a
Amendement Voorontwerp provinciaal inpassingsplan RTG
4.a
Ontwerp-verklaring van Geen bedenkingen Zonnepark Overbetuwe
Pfh. Horsthuis-Tangelder

4.a.1
Amendement D66 Zonnepark Overbetuwe
4.b
Ontwerp-verklaring van Geen bedenkingen Zonnepark Hemmen
Pfh. Horsthuis-Tangelder

4.b.1
Motie D66 Overbetuwe afwegingskader windmolens zonne-eilanden en zonneweiden
5
Sluiting