link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 3 december 2020

Locatie: MS Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers
Toelichting: Aansluiteind aan de raadsvergadering.

Rond-de-tafel over digitalisering.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 03 december 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
5
Raadsinformatienotitie raad weten met digitalisering (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Digitalisering heeft een grote invloed op de samenleving en de gemeentelijke organisatie.
In het rond-de-tafelgesprek staan voorbeelden van digitalisering centraal, wordt er stil gestaan bij wat daarvoor financieel nodig en wordt de rol van de raad besproken.
6
Sluiting