link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 16 december 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over
rekenkamerrapport statushouders en het Evenementenbeleid.

Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over
rekenkamerrapport statushouders en het Evenementenbeleid.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 16 december 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel rekenkamerrapport statushouders (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
Stukken volgen nog.
6
Raadsvoorstel Evenementenbeleid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
7
Sluiting