link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 18 oktober 2018

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: Aansluitend aan de raadsvergadering is er parallel een Rond-de-tafelgesprek en een Rekeningcommissie.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
Initiatiefgroep Burgerbegroting Heeten heeft zich inmiddels aangemeld.
5
Terugkoppeling uit externe organen
6
Sluiting