link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 december 2020

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: dhr. J.G. Schokker
Toelichting: De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Voorlezen KB 3 november 2020 inzake herbenoemingsbesluit burgemeester M.P. Dadema per 15 december 2020 door de plv. griffier T.G. Klein Wolterink
4
Be√ędiging burgemeester M.P. Dadema door de Commissaris van de Koning de heer ir. A.P. Heidema
5
Toespraken door de waarnemend voorzitter gemeenteraad J.G. Schokker, loco burgemeester W.J.M. Wagenmans, M.P. Dadema
6
Sluiting