link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 15 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Besluitenlijst vergadering d.d. 19 januari 2022
4
Ingekomen stukken:
4.a
Boardletter 2021
4.b
Interbestuurlijk toezicht 2022
4.c
Onderzoeksopzet digitale weerbaarheid gemeente Raalte
5
Jaarstukken 2021
5.a
Toelichting Deloitte op accountantsverslag 2021
5.b
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de accountant/ambtelijke ondersteuning
6
Frauderisicoanalyse 2021
7
Kennismaking en presentatie nieuwe accountant BakerTilly (beschikbaar vanaf 20.00 uur)
8
Rondvraag
9
Sluiting