link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 13 juni 2019

Locatie: vergaderzaal Schoonheten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt
Toelichting: Onderwerpen: o.a. de jaarrekening 2018 met diverse bijlagen en de rekenkamer over onderzoek jeugd.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Besluitenlijst vergadering d.d. 28 maart 2019
4
Ingekomen stukken:
4.a
Brief provincie Overijssel over interbestuurlijk toezicht Raalte 2019 incl. collegevoorstel (vka)
5
Overleg met de accountant (ter bespreking):
5.a
Jaarrekening 2018
5.b
Boardletter 2018 gemeente Raalte
5.c
Budget fractieondersteuning (ter bespreking)
6
Frauderisico analyse 2018 gemeente Raalte (ter bespreking)
7
Overleg met de rekenkamercommissie over onderzoek jeugd (ter bespreking)
8
Sluiting