link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2020
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen vijfde wijziging GR GGD IJsselland (hamerstuk)
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden.
In verband met de van toepassing te verklaren CAO voor het personeel van de GGD IJsselland is wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig.
De gemeenteraad wordt gevraagd het college van B&W toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
7
Sluiting