link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 juni 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2018
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6.
Vaststellen Onttrekking aan openbaarheid overweg Sportlaan (hamerstuk)
Op de Sportlaan in Raalte is een spoorwegovergang zonder spoorbomen aanwezig. Aan de oostzijde van deze spoorwegovergang is een aantal percelen en één woning gesitueerd. ProRail heeft overeenstemming met de eigenaren van de aanwezige woning (Zwolsestraat 78) over aankoop van dit pand en is voornemens deze na aankoop te slopen. Na overleg tussen ProRail en alle overige relevante belanghebbenden is gebleken dat geen enkele partij nog gebruik wil maken van de overweg. Het is dan ook gewenst om de overweg te onttrekken aan de openbaarheid. Met het opheffen van de onbewaakte overweg wordt de veiligheid verbeterd.
7
Vaststellen Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Hiemstra (bespreekstuk)
Bij zijn benoeming heeft wethouder Hiemstra aangegeven tot het einde van zijn ambtstermijn gebruik te willen maken van de ontheffingsmogelijkheid van het woonplaatsvereiste voor wethouders. Voorgesteld wordt om de ontheffing met één jaar te verlengen.
8
Rondvraag
9
Sluiting