link naar deze pagina

Agendacommissie - 2 november 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: De stukken zijn 29 oktober beschikbaar.
Belangstellenden kunnen aanwezig zijn bij de agendacommissie. Omdat we de richtlijnen van het RIVM hanteren is het aantal beschikbare plaatsen minder dan normaal. Wij verzoeken u uiterlijk 30 oktober aan de griffie te kennen te geven als u wilt komen: griffie@raalte.nl.

5
Besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2020
6
Actielijst van de vergadering van 5 oktober 2020