link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Mededelingen
4
Debat Bestuursovereenkomst Knooppunt Raalte
Op verzoek van de fracties van BurgerBelangen, Lokaal Alternatief, VVD en SP vindt er een debat plaats over de concept-bestuursakkoord inzake Knooppunt Raalte/Kruispunt Bos.
pdf Verzoek tot extra raadsvergadering (176KB)
pdf 1.1 Collegevoorstel ondertekening bestuursovereenkomst N35 Wijthmen-Nijverdal (LIS 24-10-14) (105KB)
pdf 1.2 Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen Nijverdal oktober 27 oktober 2014 (LIS 24-10-14) (79KB)
pdf 1.3 Factsheet maatregelen (LIS 24-10-14) (12.4MB)
pdf 1.4 Volmacht burgemeester 171 lid 2 (LIS 24-10-14) (8KB)
pdf 1.5 Motie investeringsvoorstel N35 trace Wijthmen Raalte Nijverdal (LIS 24-10-14) (156KB)
pdf 2.1 Raadsvoorstel inrichting en financiele bijdrage knooppunt Raalte (Raad 20-04-17) (366KB)
pdf 2.2 Collegevoorstel inrichting en financiele bijdrage knooppunt Raalte (Raad 20-04-17) (247KB)
pdf 2.3 Brief ministerie I en M voortgang-mirt-2 (Raad 20-04-17) (271KB)
pdf 2.4 Verkenning Knooppunt Raalte een nadere uitwerking 01-03-2017 incl bijlagen (Raad 20-04-17) (23.1MB)
pdf 2.5 Quick scan fietsverbinding knooppunt Raalte (Raad 20-04-17) (1.1MB)
pdf 2.6 Reacties fietsverbinding knooppunt Raalte inloopbijeenkomst 1 maart 2017 (Raad 20-04-17) (923KB)
pdf 2.7 Inspreektekst dhr Schuring raadspleinsessie 3 april 2017 (Raad 20-04-17) (205KB)
pdf A1: Amendement GB, CDA en D66 over inrichting en financiele bijdrage knooppunt Raalte (260KB)
pdf A2: Amendement VVD, LA, BB effecten verbeterde doorstroming (275KB)
pdf A3 Amendement VVD SP LA BB CD GB borging gelden (295KB)
pdf A4: Amendement VVD, SP, BB, LA betrekken inwoners (276KB)
pdf A5: Amendement BB en VVD knooppunt Raalte fietsverbinding (283KB)
pdf M2: Motie VVD, LA, BB reserve infra knelpunten (274KB)
pdf M3: Motie BB en VVD overzicht knelpunten (348KB)
pdf M4: Motie CDA, GB, LA en BB over fietsverbinding knooppunt Raalte (333KB)
pdf 3.1 Memo besloten bijeenkomst bestuursovereenkomst N35 (Agendacie 27-11-17) (192KB)
pdf 3.2 Advies college concept Bestuursoverenkomst N35 knooppunt Raalte (Agendacie 27-11-17) (292KB)
pdf 3.3 Bestuursoverenkomst N35 RAALTE v0 8 21-11-17 (Agendacie 27-11-17) (603KB)
pdf 3.4 Informatienotitie raad concept Bestuursovereenkomst N35 knooppunt Raalte (Agendacie 27-11-17) (275KB)
pdf 4.1 Memo aan raad inzake reactie op bijdragen fracties over Bestuursovereenkomst (LIS 22-12-17) (400KB)
pdf 5.1 Memo raad inzake openbaarheid concept Bestuursovereenkomst Knooppunt Raalte (LIS 26-01-18) (205KB)
pdf 6.1 Memo openbaarheid bestuursovereenkomst N35 (LIS 16-02-18) (191KB)
pdf 6.2 - Concept Bestuursovereenkomst Knooppunt N35 RAALTE (LIS 16-02-18) (388KB)
pdf 7.1 Collegevoorstel en -besluit Bestuursovereenkomst Knooppunt N35 RAALTE (LIS 23-02-2018) (1007KB)
pdf 7.2 Concept Bestuursovereenkomst Knooppunt N35 RAALTE (LIS 23-02-2018) (388KB)
pdf 7.3 Verkenning Knooppunt Raalte N35 - N348 d.d. 29-01-2018 (LIS 23-02-2018) (9.5MB)
pdf 8.1 Motie LA plus overige fracties fietslus aangepast (403KB)
4.a
Motie vreemd aan de orde
4.b
Rondvraag
5
Sluiting