link naar deze pagina

Geestmerambacht vergadering AB openbaar - 30 mei 2022

Locatie: Via video - MS Teams
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: mw. A. Groot
Algemene documenten:

0.1
OPENING EN VASTSTELLING AGENDA AB
0.2
ORGANISATIE (waaronder schapsoverstijgende zaken)
0.2.a
AB-voorstel tijdelijke afwijking GR-GAB
0.2.b
mededeling campagne zwerfafval 2022
0.2.c
mededelingen AB voorzittersoverleg 2 februari 2022
0.2.d
AB-voorstel wijziging DVO
0.2.e
mededeling AB tarieven RNH
0.2.f
mededeling begroting RNH 2022
0.2.g
mededeling AB Wet Open Overheid
0.2.h
mededeling AB bestemmingsmanagement
0.2.i
mededeling AB verdedigingsmiddelen boswachters
0.2.j
mededeling AB wijziging Wet GR
0.3
VORIGE VERGADERINGEN
0.4
LIJST INGEKOMEN STUKKEN (ter kennisname)
0.5
VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
0.5.a
mededeling AB overzicht projecten visie/uitvoeringsplan
0.6
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
0.7
CONTRACTBEHEER
0.8
MEERJAREN BEHEER
0.9
PLANNING & CONTROL
0.9.a
AB-voorstel reactie op ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2023
0.9.b
AB-voorstel concept jaarrekening 2021 (VERVALT)
0.9.c
AB-voorstel Begrotingswijziging 2022 (VERVALT)
0.9.d
AB-voorstel programmabegroting 2023 (VERVALT)
0.10
ACTUALITEIT
0.11
BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB
0.12
RONDVRAAG
0.13
SLUITING