link naar deze pagina

Spaarnwoude vergadering AB openbaar - 12 mei 2022

Locatie: Kantoor RNH, Genieweg 46a, 1981 LN Velsen-Zuid
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:30
Voorzitter: Mevrouw I. Zaal
Algemene documenten:

0.1
OPENING EN VASTSTELLING AGENDA AB
0.1.a
Presentatie ecologisch onderzoek Liniedijken door Ben Kruijsen
0.2
CONCEPT VERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 16 DECEMBER 2021 (ter vaststelling)
0.3
LIJST INGEKOMEN STUKKEN (ter kennisname)
0.4
VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA
0.4.a
voorstel AB ecologisch beheerplan
Achter het voorstel: bijlage 1, financieel overzicht 2022-2032
0.4.b
overdrachtsdocument nieuw bestuur
0.5
GEBIEDSONTWIKKELING NATUUR EN RECREATIE
0.5.a
mededeling AB plaatsen laadpalen parkeerterreinen (gehele gebied)
0.5.b
mededeling AB aanleg geboortebos park Zwanenburg
0.5.c
mededeling RES
0.6
CONTRACTBEHEER
0.6.a
DB besluit SPW verkoop grond Hofstede/Zwaanshoek
0.7
MEERJAREN BEHEER
0.7.a
mededeling natuuronderzoeken Liniedijk en Uitzichtheuvels
0.8
ORGANISATIE (waaronder schapsoverstijgende zaken)
0.8.a
voorstel AB instemming amendement DVO bestuursbureau
0.8.b
voorstel AB afsprakenkader erfpachtcontracten SBB lange termijn
0.8.c
mededeling AB highlights (VZO)
0.8.d
mededeling AB WGR (VZO)
achter document:  bijlage 1, notitie (QuickScan) wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
0.8.e
mededeling AB begroting RNH (VZO)
0.8.f
mededeling AB Planning&Control tarieven (VZO)
achter document:
bijlage 1, tarievenlijst RNH
bijlage 2: tabel verdeelsleutels
bijlage 3: memo
0.8.g
mededeling AB WOO (VZO)
achter document: bijlage 1, memo WOO
0.8.h
mededeling AB verdedigingsmiddelen (VZO)
0.8.i
mededeling AB recreatiemonitor
0.9
PLANNING & CONTROL
0.10
ACTUALITEIT
0.11
BESTUURSMEDEDELING VOOR RADEN EN STATEN NA AB
0.12
RONDVRAAG
0.13
SLUITING